Toimitusjohtajan tervehdys

Homo Soveltaja (Soveltava Ihminen)

Osaamisyhteiskunnassa me asiantuntija- ja tietotyöntekijät olemme pitkälle oman itsemme herroja. Usein olemme yksin vastuussa ajankäytöstämme ja kehittymisestämme. Laumaeläimelle tällainen monitaitoisuuden ja yksin työskentelemisen vaatimus on hämmentävää. Yksilöinä emme pysty tuottamaan, hankkimaan, organisoimaan, jalostamaan ja jakamaan tietoa tehokkaasti. Riittämättömyyden tunne aiheuttaa uhkaa ja jatkuvaa pahoinvointia.

Tarvitsemme toisiamme työelämässä enemmän kuin koskaan.

Toimiminen yhteisöissä, organisaatioissa ja tiimeissä tuottaa turvaa ja hyötyä niin ammatillisesti kuin emotionaalisesti. Nyt meidän on taas opittava jakamaan tietomme, näkemyksemme ja kokemuksemme. Nimenomaan näillä keinoin ihminen on nisäkäslajina menestynyt ja heimoutunut jo neljä miljoonaa vuotta. On pystyttävä toimimaan yhtenäisesti ja vuorovaikutteisesti sekä ideoida, innovoida ja kehittää yhteistä ajattelua ja toimintaa. Yhteistoimintakyky ratkaisee onnistumisen. Joukkojen viisautta syntyy, kun jaamme tiedot, taidot, kokemukset ja kontaktit ja sovellamme osaamistamme yhdessä.

Soveltamiskyky on niin yksilöiden, yhteisöjen kuin kansakuntienkin tulevaisuuden menestystekijä. Soveltajat osaavat käyttää niin omia kuin muidenkin tietoja, taitoja ja kokemuksia sekä hyödyntää niitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Soveltajalla on käytössään laaja keinovalikoima, jonka avulla voidaan parhaiten huomioida yksilölliset tarpeet ja toiveet, tarvittavat säännöt ja käytettävissä olevat välineet. Soveltaja on rohkea innovaattori, joka ei yritä keksiä pyörää uudestaan mutta ymmärtää luovien ratkaisujen merkityksen eikä ajattelussaan jämähdä kulkemaan eilisen uraa.

Tähän pyrimme myös me!
Sanna Varpukari-Anttila

Tuotamme ratkaisevaa osaamista ja oppimisen iloa tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseksi!

Sovelton päämäärä on, että suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa. Haluamme osaltamme auttaa tällä vuosikymmenellä miljoonaa ihmistä kohdistamaan aikansa olennaiseen työtä järkeistämällä, työssä oppimalla ja teknologiaa hyödyntämällä.

1999

Vuonna 1999 perustettu henkilöstökoulutukseen ja konsultointiin keskittynyt suomalainen yritys

Helsinki
Tampere
Maailma

Osaamiskeskukset Helsingissä ja Tampereella, asiantuntemus käytettävissä missä päin maailmaa tahansa.

1,9 %

Taloudellisen suorituskykynsä perusteella Kauppalehti on luokitellut Sovelton sekä koko maan että oman toimialansa parhaimmistoon
(Kauppalehden Menestyjät, luokitteluun yltää vain noin 1,9 % suomalaisista yrityksistä)

30 000 

Koulutamme 30 000 henkilöä vuosittain, kurssiarvioiden keskiarvo on 4,6 (asteikolla 1-5)

2 000

Asiakkaina yli 2 000 alansa johtavaa edelläkävijäyritystä ja julkishallinnon organisaatiota

100 %

100 % koulutuskorttiasiakkaista suosittelee Soveltoa

65

Palveluksessanne 65 asiasta innostunutta työntekijää ja toista kymmentä vakituista freelancer-asiantuntijaa

Tyytyväiset asiakkaat

Sovelto on asiakastyytyväisyydeltään paras koulutusalan yritys it-alalla (ICT-Brändit -tutkimus 2010, Taloustutukimus Oy).

Asiakaskuntamme arvostaa osaamista, asiantuntemusta, opetustaitoa, kokemusta ja kokonaisvaltaista sydämellistä palvelua.

Paras koulutusyritys

Sovelto on tunnetuin, arvostetuin ja kaikilla laadullisilla mittareilla paras koulutusyritys.
(ICT-Feedback -tutkimus 2012, Taloustutkimus Oy)

Ota yhteyttä »