Mikä on Sovelto FastTrack?

FastTrack on Sovelton koulutusta ja konsultointia yhdistävä kustannustehokkuutta painottava projektikonsepti. Konsepti tähtää haluttujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen asiakasorganisaation tietojärjestelmissä siten, että osaaminen siirtyy organisaation pääomaksi projektin päätyttyä ja asiakas pystyy näin jatkokehittämään ympäristöään.

Soveltolla laaja kokemus FastTrack-projektikonseptin mukaisista toimituksista Suomessa sekä julkisyhteisöihin, että yksityisen sektorin asiakkuuksiin.

Tällä hetkellä tarjoamme FastTrack-projektia mm. seuraavista aiheista:

FastTrack-projekti jakautuu usein kolmeen päävaiheeseen:

Sovelton kokenut asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa käyttöönoton, jolloin onnistuminen on varmaa. Toimintatapa tuottaa nopeasti käytettävyydeltään Sovelton ja asiakkaan yhteistyönä määriteltyjen tavoitteiden mukaisen ratkaisun.

Organisaatio voi keskittyä järjestelmän hyödyntämiseen eikä ylläpitohenkilöstön tarvitse kouluttautua työlääseen käyttöönottoon, jota kuitenkin tarvitaan vain yhden kerran. Sen sijaan järjestelmän ylläpito- ja käyttötaito siirtyvät FastTrackin aikana asiakasorganisaation pääomaksi.