Big Data

Big Data ja analytiikka avain syvempään asiakasymmärrykseen ja tehokkaampaan toimintaan

Katso koulutukset

Big Data ja analytiikka avain syvempään asiakasymmärrykseen ja tehokkaampaan toimintaan

Big Data ja analytiikka ovat digitalisoituvan liiketoiminnan ytimessä. Digitalisaatio on mahdollistanut suurten tietomäärien keräämisen kohdatessamme asiakkaan monikanavaisesti sekä tuotanto- ja toimitusprosessien tuottaessa suuria määriä tietoa niiden eri vaiheissa. Ydinkysymys on, miten nämä valtavat tietomäärät saadaan valjastettua liiketoiminnan hyötykäyttöön esimerkiksi luomaan uusia palveluita, parempaa asiakaskokemusta tai tehokkaampia prosesseja - eli tuottaako big data myös big insightia?

Mitä on Big Data?

Big Datan määritelmä ei ole täysin yksiselitteinen tai vakiintunut, mutta on olemassa tiettyjä tunnusomaisia piirteitä, joita big dataan tyypillisesti liitetään. Usein big dataan liitetään kolme määrettä: määrä (volume), nopeus (velocity) ja monimuotoisuus (variety). Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia:


  • Määrä: Datamäärän johdosta se ei ole käytettävissä yleisesti käytössä olevilla laitteilla ja ohjelmistoilla järkevässä ajassa.
  • Nopeus: Dataa kertyy monista lähteistä eri muodoissa, usein automaattisesti kerättynä, ja se kasaantuu ja/tai muuttuu nopeasti.
  • Monimuotoisuus: Datalla ei välttämättä ole lainkaan rakennetta tai se on vain löyhästi määritelty, minkä johdosta sen analysointi sellaisenaan on hankalaa.

Big Data -koulutus antaa valmiudet tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen

Sovelton Big Data -koulutukset antavat hyvän näkemyksen big datan merkityksestä nykyajan liiketoiminnalle ja luovat perusymmärryksen siitä, millä tavoin dataa voi ja kannattaa kerätä, varastoida ja analysoida.

Big Data yleiskatsaus on yhden päivän katsaus siihen, mitä Big Data tarkoittaa ja miten se vaikuttaa liiketoimintaasi ja työhösi nyt ja tulevaisuudessa.

Big Data Foundation eLearning -kurssi tarjoaa kattavan ymmärryksen Big Datasta ja sen soveltamisesta IT- ja muissa ympäristöissä. Kurssi on toteutettu tehokkaana eLearning-ratkaisuna, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Apache Hadoop Essentials (Attend from Anywhere) on yhden päivän kurssi, joka auttaa IT-ammattilaisia ja -päätöksentekijöitä ymmärtämään Apache Hadoopin hyödyt ja konseptit sekä kuinka se voi tukea liiketoimintatavoitteiden toteuttamisessa.

HDP Analyst: Data Science (Attend from Anywhere) -kurssi opastaa data sciencen prosesseihin ja käytäntöihin mukaan lukien machine learning ja natural language processing. Kurssi kattaa työkalut ja ohjelmointikielet (Python, IPython, Mahout, Pig, NumPy, pandas, SciPy, Scikitlearn), Natural Language Toolkit (NLTK) ja Spark MLlib.

Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions (Attend from Anywhere) on 5 päivän kurssi, joka opettaa toteuttamaan Business Intelligence (BI)- ja Big Data -ratkaisuja käyttäen Microsoftin data platformia ja työkaluja.

Oracle Big Data Fundamentals -kurssilla opit käyttämään Oraclen Integrated Big Data Solutionia big dataan keräämiseen, prosessointiin, integrointiin ja analysointiin.Kiinnostuitko aiheesta?

Sovelton uutiskirje kokoaa yhteen kiinnostavaa ajankohtaissisältöä Sovelton palveluista ja työelämän megatrendeistä.

Tilaa nyt

Tarvitsetko apua koulutuksesi suunnitteluun?

Ota yhteyttä, kun haluat suunnitella henkilökohtaisen koulutuskokonaisuutesi tai kun mietit, mikä kursseistamme ja oppimismuodoista on sinulle paras vaihtoehto. Autamme myös ilmoittautumiseen ja maksutapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Soita ilmaiselle koulutusneuvojallemme:

020 7776 670