taikapeili_nayttaa_todellisen_kuvan_V2.jpg

Taikapeili

Katso lyhyt Taikapeilin videoesittely.

Asiakaslähtöisyys on palveluajattelun keskeisiä periaatteita. Palvelun kehittämisen kannalta oleellista on kyky nähdä miten palveluiden tuottamiseen liittyvät toimintatavat vaikuttavat asiakkaan palvelukokemukseen.

Taikapeli antaa palveluiden tuottamiseen osallistuvalle ryhmälle mahdollisuuden tarkastella ryhmän omia ja heidän asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä toimintatapoja uusista näkökulmista. Kuvan ja videon keinoin tehostetaan sidosryhmiltä saatua palautetta ja aktivoidaan henkilöt miettimään ryhmän toimintatapojen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sidosryhmiinsä ja etsimään tapoja korjata haitallisia toimintatapoja. Menetelmä on ensisijaisesti suunnattu IT-palvelujen kehittämiseen, mutta soveltuu myös muihin palveluihin.

Taikapeilin hyödyt

  • Tuottaa puolueettoman kuvan hyvien ja huonojen toimintatapojen vaikutuksista sidosryhmille
  • Auttaa löytämään kehityskohteita ja analysoimaan haitallisten toimintatapojen juurisyitä
  • Innostaa henkilöstöä toiminnan kehittämiseen

Taikapeilin käyttökohteita

  • Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti
  • Sidosryhmien välisten ristiriitojen rakentava käsittely
  • Henkilöstön aktivointi oman toimintansa kehittämiseen
  • Palveluhallinnan prosessien käyttöönotto ja kehitys

Taikapeilin sisältö

Taikapeili koostuu kolmesta vaiheesta:

1. Esiselvitys: Tilaajan kanssa tapahtuva nykytilanteen kartoitus ja tärkeimpien sidosryhmien kartoitus ja mahdollisen palautteen kerääminen näiltä sidosryhmiltä.

2. Työpaja: Sopivasti eri medioilla maustetuilla ryhmissä tehtävillä ohjatuilla harjoituksilla ja keskusteluilla käydään monipuolisesti läpi asiakkaiden ja sidosryhmien palautteet ja toimintatavat. Kokeneet ja motivoivat fasilitaattorit varmistavat, että työpaja on hyödyllinen ja miellyttävä kokemus.

3. Suositukset: Tilaajan kanssa käydään läpi Taikapeilin löydökset ja työpajan tulokset sekä esitellään keskeiset suositukset jatkokehitykselle.

Taikapeilin kunkin vaiheen kokonaiskesto on tyypillisesti päivän. Vaiheet eivät tapahdu perättäisinä päivinä, vaan jaetaan pidemmälle ajalle tilaajan tarpeet huomioiden.

Paljonko Taikapeili maksaa?

Sovelto Taikapeilin veroton hinta on 6 500 euroa.

Kuinka saat oman Taikapeilisi?

Ota yhteys myyntipalveluumme:
puh. 042 42 2121 | myyntipalvelu@sovelto.fi