Projektiosaaminen on tämän päivän työelämätaito

Hanki tarvittava osaaminen laadukkailla Sovelton projektivalmennuksilla ja -koulutuksilla!

Katso koulutukset

Projektinhallinta on tämän päivän työelämätaito

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaito maailmassa, jossa työ yhä enenevässä määrin organisoituu erilaisiksi projekteiksi. Projektipäällikkönä toimiminen vaatii projektiosaamista, mutta sitä tarvitaan myös projektin jäseniltä, ohjausryhmässä toimimiseen sekä projektisalkunhallintaan. Hanki tarvittava projektiosaaminen organisaatioosi Sovelton laadukkailla projektikoulutuksilla ja -valmennuksilla!

Projektivalmennuksella vahvistat projektikulttuuria ja -osaamista todella vaikuttavalla tavalla

Asiakaskohtaisesti toteutettavat projektijohtamisen valmennuskokonaisuudet ovat todella vaikuttava tapa kehittää projektijohtamisen osaamista, käytäntöjä ja kulttuuria organisaatiossa. Valmennusohjelmat ovat kestoltaan noin 3-6kk:n kokonaisuuksia ja ne toteutetaan monimuotoisesti yhdistämällä 3 tunnin valmennusworkshoppeja sekä yhteisöllistä virtuaalivalmennusratkaisua.


Intensiiviset lähimodulit toteutetaan vuorovaikutteisella, valmentavalla otteella. Moduleissa syvennytään valmentajan johdolla osallistujien kannalta relevantteihin aiheisiin, tunnistetaan ja jaetaan parhaita käytäntöjä sekä työstetään yhdessä kipupisteitä. Valmentaja toimii luotettavana oppaana, joka osaa fasilitoivia ja valmentavia menetelmiä hyödyntäen ohjata ryhmää työstämään käsiteltävää aihepiiriä oman työn ja työyhteisön näkökulmasta merkityksellisellä tavalla - ja toisaalta tuo oman substanssiosaamisensa kautta uusia, ulkopuolisia näkökulmia sekä haastaa tarvittaessa rakentavalla tavalla. Oppiminen ja tekeminen nivoutuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi niin käytännönläheisesti, että valmennuksessa oivalletut asiat voidaan viedä välittömästi käytäntöön omassa työssä.


Jokaisessa modulissa on itse valmennustapaamisen lisäksi monimuotoisesti toteutettuna orientaatio, harjoituksia ja tehtäviä sekä jatkosuosituksia. Oppimisprosessia tuetaan vuorovaikutteisella, yhteisöllisellä virtuaalivalmennusalustalla, Sovelto Spacella, jota fasilitoi Sovelton valmentaja. Sovelto Space ylläpitää intensiteettiä myös lähimodulien välillä ja ennen kaikkea tukee osallistujia arjen ja käytännön tekemisen muutoksessa.

Ketterät menetelmät ovat ohjelmistokehityksen ytimessä

SAFe®, DevOps, Scrum, Lean IT ja muut agile-menetelmät ja toimintatavat ovat ohjelmistokehityksen tätä päivää. Asiakaskeskeisyys, nopeat iteraatiot toimivan ohjelmiston varmistamiseksi, tehokas viestintä ja nopea muutoksiin reagointi ovat edellytyksiä asiakasarvon luomiselle hektisessä ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

IPMA®-kurssit valmentavat projektiosaamiseen

IPMA®-sertifiointiin valmistavat kurssit antavat kattavan projektiosaamisen käytännönläheisesti kokeneen projektivalmentajan johdolla. IPMA (International Project Management Association) on yksi johtavia projektinjohtamisen organisaatioita maailmassa. Sovelton suomenkieliset IPMA®-sertifiointikurssia antavat sinulle hyvät valmiudet projektinhallintaan ja luovat edellytykset IPMA®-sertifiointikokeen onnistuneeseen suorittamiseen.

Ota PRINCE2® haltuun tehokkaasti eLearning-kurssilla

PRINCE2® on prosessipohjainen lähestymistapa projektihallintaan ja se tarjoaa helposti räätälöitävän ja skaalautuvan menetelmän kaiken tyyppisten projektien hallintaan. PRINCE2® tunnetaan kansainvälisesti ja se on de facto -standardi projektinhallintaan ympäri maailman.


PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd.
Sovelto is a licensed Quint Wellington Redwood affiliate.

Projektijohtamisen erikoisammattitutkinto - ProjektiJET

On itsestään selvää, että onnistunut projekti edellyttää ammattitaitoista projektijohtamista. Suomesta on kuitenkin pitkään puuttunut virallinen projektijohtamisen koulutus, vaikka kyseessä on täysin oma ammattinsa. Työn ohessa suoritettava Johtamisen erikoisammattitutkinto projektijohtajille -koulutusohjelma pätevöittää projektijohtamisen tehtäviin. Koulutuksessa otetaan huomioon sekä projektihallinnan käytäntö että ihmisten johtaminen.

IPMA D sertifiointivalmennus on suunnattu projektiryhmän jäsenille.

IPMA C sertifiointivalmennus on suunnattu projektipäälliköille.

IPMA C sertifiointikokeen preppauskurssi auttaa valmistautumaan sertifiointikokeeseen.

PRINCE2® Foundation -eLearning on itseopiskelupaketti, joka vaatii taustalle vahvan kokemuksen projektipäällikön tai asiantuntijan projektitehtävistä.

PRINCE2® Foundation (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

PRINCE2® Practitioner (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

PRINCE2® Foundation and Practitioner (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

PRINCE2® Re Registration and Conversion (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

Projektinhallinnan valmennus ICT-projektipäälliköille sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, joiden jälkeen ymmärrät tapaa toimia ICT-projekteissa ja kuinka saavuttaa tavoitteita ammattimaisena ICT-projektipäällikkönä.

Projektityön perusteet projektitiimin jäsenelle -kurssilla keskitytään Sovelton kokeneen projektiammattilaisen johdolla projektityön perustietoihin ja käytännön soveltamiseen harjoitusten avulla.

Projektipäällikön haastavat neuvottelutilanteet -kurssilla on mahdollisuus laajentaa ymmärrystä vaativien neuvottelutilanteiden hallinnasta ja ymmärtää käytännön harjoittelun kautta eri osapuolien näkökulmia neuvotteluissa.

Project Management for Non-Project Managers (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

APM Fundamentals of Project Management (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

APM Introductory Certificate (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

Managing Successful Programmes MSP (R) Foundation and Practitioner 2011 (Attend from Anywhere) on yhteistyökumppanimme englanninkielinen luokkakurssi, johon osallistutaan etäyhteydellä.

Lean IT Foundation syvällinen kolmen päivän kurssi aloitetaan simulaatiolla, jossa pääsee operoimaan prosesseja omin käsin.Kiinnostuitko aiheesta?

Sovelton uutiskirje kokoaa yhteen kiinnostavaa ajankohtaissisältöä Sovelton palveluista ja työelämän megatrendeistä.

Tilaa nyt

Tarvitsetko apua koulutuksesi suunnitteluun?

Ota yhteyttä, kun haluat suunnitella henkilökohtaisen koulutuskokonaisuutesi tai kun mietit, mikä kursseistamme ja oppimismuodoista on sinulle paras vaihtoehto. Autamme myös ilmoittautumiseen ja maksutapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Soita ilmaiselle koulutusneuvojallemme:

020 7776 670