Java-ohjelmointi

4240! Java 8:n peruskirjastojen luokkien lukumäärä. Pitääkö Java-ohjelmoijan osata ne kaikki?

Hyöty

Java-ohjelmoija tarvitsee työssään kymmeniä kirjastoluokkia ja monet niistä toistuvat lähes kaikessa koodissa. Harvinaisten kirjastojen osalta "coding by Google" on tehokasta, mutta nämä tulee osata!

Kenelle?

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tulevat osallistumaan Java-pohjaisten sovellusten toteuttamiseen.

Esitiedot: Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteiden hallinta on kurssin suorittamisen kannalta erittäin suositeltavaa. Lisäksi oletetaan osattavaksi joko C#-, C- tai C++-kielen ohjausrakenteet. Kurssi "Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet" antaa hyvän pohjan tämän kurssin suorittamiselle.

Miksi?

Osaatko:
- Valita oikean kokoelman eri tilanteissa?
- Yhdistää suuria merkkijonomääriä tehokkaasti?
- Kirjoittaa hyvän tyylin mukaisen JUnit-yksikkötestin?
- Lokalisoida virkkeen, jonka taivutus vaihtelee eri monikkomuodoissa?
- Hakea dataa tietokannasta?
 
Kurssin jälkeen osaat!

Olet juuri tutustunut Java-kursseistamme pitkäikäisimpään ja suosituimpaan! Syy suosioon on selvä: Kurssille on suodatettu noin viidentoista vuoden aikana juuri sellainen sisältö, jota modernissa Java-kehityksessä tarvitaan - oli kyse sitten Java EE -palvelinohjelmoinnista tai Android-koodauksesta.

Miten?

Vältä koodaus Googlen avulla ja siirry suoraan tehokkaaseen Java-kehitykseen tämän kattavan opetuspakettimme avulla!

Testi:

Kurssi auttaa valmentautumaan Oraclen Certified Java Associate (OCJA)-, Certified Java Programmer (OCJP)- ja Certified Java Developer (OCJD) -tutkintoihin. Vastaavat testinumerot ovat 1Z0-803 (OCJA, Java 7) / 1Z0-850 (OCJA, Java 5/6) / 1Z0-804 (OCJP, Java 7) / 1Z0-851 (OCJP, Java 6) / 1Z0-855 (OCJD). Valmentautumisen tueksi suosittelemme lisäksi kurssia  "Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet".

1. päivä

Java-kielen erityispiirteitä

 • tärkeimmät teknologiat, JDK-versiot ja työkalut
 • paketit (package) ja niiden käyttö
 • sisäluokat
 • javadoc
 • annotaatiot (metadata): syntaksi ja Java-kielen perusannotaatiot
 • Enum-tyypit ja varargs
 • Java 8: sulkeumat (closure)

Javan peruskirjastot

 • System, Console ja Class
 • kaikkien luokkien kantaluokka: Object ja sen metodit
 • String ja merkkijonojen käsittelyn perusmetodit
 • merkkijonojen yhdistäminen: StringBuilder
 • merkkijonokäsittelyn tehokkuuskysymykset

2. päivä

Javan peruskirjastot jatkuu…

 • primitiivityyppien käsittelyluokat, muunnokset
 • kokoelmaluokkien tyypit: Collection, List, Set ja Map
 • generics: käyttö
 • generics: oman metodin tai tyypin luominen
 • Iterator-rajapinta ja sen käyttö
 • List-rajapinnan toteutukset ja toiminnan erot
 • Set-kokoelmien käyttö
 • Map-tyypit ja niiden erot
 • muunnokset kokoelmien ja taulukoiden välillä
 • aakkostaminen
 • kokoelmien algoritmien suorituskyky ja oikean kokoelman valinta
 • päivämäärätiedon tallentaminen: Date
 • päivämäärien käsittely: Calendar-luokat
 • päivämäärien lukeminen ja muotoilu: DateFormat-luokka

3. päivä

Poikkeukset

 • virhetilanteiden hallinta poikkeuksilla
 • omien poikkeusluokkien luonti
 • sovelluspoikkeus vs. järjestelmäpoikkeus

JUnit-yksikkötestaus

 • yksikkötestauksen käsitteet
 • yksikkötestien kirjoittaminen JUnitilla
 • testien suorittaminen

Lokalisointi

 • lokalisoinnin perusluokat: Locale ja ResourceBundle
 • lokalisoitujen merkkijonojen määrittäminen .properties-tiedostoissa tai Java-koodissa
 • muotoilun apuluokat: NumberFormat, MessageFormat ja ChoiceFormat

JDBC-tietokantakäsittely

 • ajurit ja niiden konfigurointi
 • peruskäsitteet: yhteys, lause, tulosjoukko
 • PreparedStatement
 • transaktiot

Liite: Työkalut: Apache Ant ja Apache Maven

 • ominaisuudet
 • suorittaminen
 • konfiguroinnin perusteet

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: