Moderni Java EE -sovellus

Java EE on kokonaisuus. Laaja kokonaisuus. Spesifikaation versio 7 luettelee 30 eri teknologiaa.

Hyöty

Älä käytä aikaasi tekniikkakohtaiseen silpputietoon vaan opettele kerralla arkkitehtuuri kannasta selaimeen - modernisti JavaScript-käyttöliittymällä.

Kenelle?

Kaikki Java-ohjelmoijat, jotka ovat siirtymässä Java EE -kehitykseen.

Esitiedot: Java-osaaminen sekä mielellään web-ohjelmointiosaaminen jollakin tekniikalla.

 

Miksi?

Web-palveluiden käyttö mobiili- ja tablettilaitteilla on nopeasti yleistynyt ja siksi uusien web-sovellusten käyttöliittymän toteutuksena ovat usein JavaScript ja Ajax-kutsut. Tästä syystä Java EE -palvelimella perinteiset web-kehykset, kuten JavaServer Faces korvataan yhä useammin JAX-RS-palveluilla.

Kurssin harjoituksissa rakennetaan vaiheittain kokonainen, uusimpia Java EE -versioita (6 ja 7) hyödyntävä sovellus. Kurssin päätarkoituksena on opettaa Java EE:n tekniikat sillä tarkkuudella, että kurssin jälkeen kurssilainen pystyy suoraan osallistumaan Java EE -projekteihin. Lisäksi tarkoituksena on tarjota kokonaiskuva siitä, miten Java EE:n eri tekniikoita nykyisellään kannattaa hyödyntää sovelluksen osana.

Miten?

Oletpa siirtymässä Java EE -projektiin tai etsimässä uusia EE-tuulia työurallesi, on ehdottomasti järkevintä selättää opiskelukynnys koulutuksen kautta. Ota itseäsi niskasta kiinni ja ilmoittaudu!

Testi:

Kurssi auttaa seuraaviin Oraclen testeihin valmistautumisessa: Java EE 6 EJB Developer (1Z0-895) / Java EE 5 Business Component Developer (1Z0-860) / Java Persistence API Developer (1Z0-898) / Enterprise Architect (1Z0-864). Testien laajuudesta johtuen ne vaativat kurssin lisäksi merkittävän määrän omaa opiskelua.

1. päivä

Yleiskuva: Java EE 6 ja 7

 • datan käsittely: Java Persistence API (JPA) 2.x
 • business-palvelutaso: Enterprise JavaBeans (EJB) 3.x
 • web-taso: Servlet 3.x/JSP 2.x
 • web-taso: JavaServer Faces (JSF) 2.x
 • yleiset palvelut: Managed Beans 1.0
 • yleiset palvelut: CDI 1.x (Contexts and Dependency Injection for the Java EE platform)
 • yleiset palvelut: Bean Validation 1.x

JPA:n perusteet

 • olioiden tallennustavat Javassa
 • JPA:n persistentti luokka ja tärkeimmät annotaatiot
 • kuvaustiedosto persistence.xml
 • EntityManager ja EntityManagerFactory
 • entiteettien käsittelyn operaatiot
 • transaktiomalli

JPA: Domain-mallin määrittely

 • entiteettien määrittely
 • kenttien määritteet
 • id-kenttien määrittely
 • optimistinen lukitus
 • entiteettien väliset relaatiot
 • tehokkuusnäkökulmia

2. päivä

JPA: Hakukieli

 • Java Persistence Query Language (JPQL) -syntaksi; käytetyimmät piirtet
 • natiivi-SQL-kyselyt

EJB: Perusohjelmointi

 • bean-tyypit (tilaton ja tilallinen) sekä containerin palvelut
 • sovelluksen asentaminen ja WAR-paketointi
 • tilaton bean: toimintamalli, elinkaari ja business-metodit
 • JNDI ja asiakasohjelman luonti
 • resurssien välittäminen beanille
 • EJB-komponenttien testaaminen
 • tietoturva EJB-komponenteissa

EJB: Transaktiot

 • ylläpidolliset transaktiot (CMT)
 • usean komponentin muodostaman transaktion hallinta
 • poikkeuskäsittely ja transaktiot

EJB 3.1:n uudet piirteet

 • asynkroniset kutsut
 • singleton-bean
 • ajastinpalvelu

3. päivä

Validointi: Bean Validation

 • valmiit annotaatiot
 • ohjelmallinen validointi
 • oman validoijan luonti
 • kenttien välisen riippuvuuden toteuttaminen

CDI

 • Managed Bean
 • injektointi ja määrittäjät
 • Java EE -resurssien injektointi
 • tuottajametodit
 • vaihtoehdot (alternative)
 • määrittelyalueen (context) hallinta
 • tapahtumat ja niiden kuuntelijat
 • interceptorit ja decoratorit

REST ja JAX-RS

 • REST-tyyppisen liikennöinnin käsite
 • palvelun ohjelmoinnin annotaatiot
 • palvelun asentaminen
 • asiakkaan toteuttamisen vaihtoehdot

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: