Excel PowerPivot

Haluatko yhdistää tietoa monesta lähteestä yhdeksi valmiiksi raportiksi? Haluatko enemmän irti Excel-raportoinnista?

Hyöty

Excelin versioille 2013-2016 on tullut useita mahtavia raportointia tukevia työkaluja. PowerPivot, PowerQuery, Power View ja PowerMap mahdollistavat tiedon kokoamisen ja raportoinnin monipuolisemmin ja helpommin kuin koskaan aiemmin Excelissä.
 
Opit kurssilla hyödyntämään näitä uusia työkaluja tiedon kokoamisen, raportoinnin ja analysoinnin välineenä sekä tunnet niiden mahdollisuudet. Osaat kurssin jälkeen mm.
 
1. tuoda ja linkittää tietoa PowerPivotiin eri tietolähteistä suoraan ja Power Queryn avulla
2. valmistella PowerPivot-työkirjan raportointiin ja analysointiin soveltuvaksi
3. luoda DAX-kielisiä laskennallisia sarakkeita ja kenttiä eli mittareita
4. käyttää tärkeimpiä DAX-funktioita
5. havainnollistaa tietoa pivot- ja Power View -raporttina sekä PowerMapina)

Kenelle?

Kurssi soveltuu sinulle, jos kokoat dataa eri tietolähteistä ja käytät Excel 2010/2013/2016 -versiota monipuolisesti tiedon analysoinnissa ja raportoinnissa tai olet mukana suunnittelemassa organisaatiosi raportointimenetelmiä ja välineitä.

Esitiedot:

Osallistujalla on hyvä olla hallussaan vähintään perusosaaminen Excelistä. Varsinkin kokemus Excelin funktioista auttaa DAX-funktioiden logiikan hahmottamisessa.
 
Huomaa, että vastaavaa tekniikkaa kehittäjille tarjoaa SQL Server Analysis Services Tabular (2pv).

Miksi?

Laaja-alainen Excelin ja siihen liittyvien apuohjelmien osaaminen on tärkeää monissa raportointi- tai analysointipainotteisissa työtehtävissä. Kun hallitset oikeat työvälineet, pystyt valitsemaan tarkoituksenmukaiset raportointimenetelmät eri tilanteisiin. PowerPivot-osaaminen on oleellinen taito, jos haluat yhdistää Excelissä tietoa useasta eri tietolähteestä ja mahdollisesti käsitellä tavalliselle Excelille liian suuria aineistoja. PowerPivotilla luomaasi tietomallia voit käyttää
tietolähteenä kaikissa Excelin raportteja tuottavissa työkaluissa (pivot, Power View ja PowerMap). Lisäksi PowerPivot-raportin voi julkaista SharePoint-sivustolle ja luoda sielläkin Power View -raportteja.

Kurssilla tehdään teorian ohessa paljon ohjattuja harjoituksia, joiden avulla opit tuottamaan raportteja erilaisista lähdeaineistoista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kurssilla käytettävät harjoitustiedostot esimerkkiratkaisuineen saat mukaasi, joten voit jatkaa niiden hyödyntämistä vielä kurssin jälkeenkin.

Miten?

Ilmoittaudu kurssille ja varmista paikkasi Excelin uusien BI-raportointityökalujen osaajien eturivissä.

Lisätietoja:

PowerPivot on Excelin (2010/2013/2016) apuohjelma, joka laajentaa Excelin käytettävyyttä suurten tietomäärien analysoinnissa ja raportoinnissa. Välineeseen voidaan integroida tietoja useista lähteistä, kuten tietokannoista, Excel-työkirjoista, SQL Server Reporting Services -raporteista, tekstitiedostoista ja Internet-tietosyötteistä (data feeds). PowerPivot käyttää pakkausalgoritmeja, jotka tekevät mahdolliseksi hyvin suurten tietomäärien nopean ja tehokkaan käsittelyn. PowerPivotissa kaavat luodaan Excel-kaavoja muistuttavina DAX-kaavoina (Data Analysis Expressions).

1. päivä

Johdanto

 • Mikä PowerPivot on ja mihin sitä käytetään?
 • Tekniset vaatimukset

PowerPivotin työskentely-ympäristö

 • Toiminnot Excelissä ja PowerPivotissa
 • PowerPivot vs. SSAS Tabular

Tietolähteet

 • SQL Server
 • Access
 • OLAP-kuutiot
 • Tiedon tuonti Excelistä, taulujen linkitys
 • Tekstitiedon tuonti
 • Leikepöytä
 • Reporting Services -raportit
 • Data feed
 • Toiset PowerPivot-työkirjat

Tuodun aineiston käsittely ja valmistelu raportointiin

 • Mitä mallintaminen on ja miksi sitä tarvitaan?
 • Normalisointi ja denormalisointi
 • Tiedostokoon optimointi
 • Taulujen käsittelyyn liittyvät perustoiminnot (mm. suodatukset, lajittelut, tietotyypit, muotoilut, tiedon piilottaminen)
 • Taulujen välisten yhteyksien käsittely
 • Hierarkiat
 • Perspektiivit

Johdatus DAX-kieleen (Data Analysis Expressions)

 • DAX tietotyypit
 • DAX operaattorit
 • Lasketut sarakkeet
 • Lasketut kentät eli mittarit
 • Katsaus DAX-funktioluokkiin
 • Taulujen välisten yhteyksien hyödyntäminen kaavoissa
 • Virheiden käsittely
 • Funktioesimerkkejä

2. päivä

Evaluointikontekstit

 • Rivikonteksti
 • Suodatuskonteksti
 • Kyselykonteksti
 • Suodatuskontekstin rajoittaminen tai laajentaminen

CALCULATE-funktio

 • Erilaisia esimerkkejä ja tarkempi perehtyminen ehkä tärkeimmän PowerPivot-funktion käyttäytymiseen
 • Yhteenveto- ja suodatinfunktioiden yhteiskäyttö

Aikaperusteinen laskenta

 • Aika-dimension luonti, määrittäminen ja käyttäminen
 • Aikaperusteinen laskenta Time Intelligence -funktioilla
 • Aikajaksojen käsittely

PowerPivot-aineiston Pivot-raportointi

 • Pivot-raportin luominen PowerPivot-tietomallista
 • Erot tavallisesta Excel-taulukosta luotuun pivot-raporttiin verrattuna
 • Osittajat eli slicerit
 • Timeline-suodatin (Excel 2013/2016)
 • Suorituskykyilmaisimien (KPI) luominen
 • Raportin visualisointi (mm. ehdolliset muotoilut)
 • Dashboard-sivun koostaminen

Katsaus Power View -raporttien tuottamiseen (Excel 2013/2016)

 • Taulukoiden ja kaavioiden tuottaminen Power View -raporttiin
 • Sisällön suodattaminen
 • Arvojen kehittyminen ajan suhteen scatter-kaavion animaationa
 • Arvojen sijaintiperusteinen esittäminen kartalla

Katsaus PowerMap-raporttien tuottamiseen

 • Taulukosta tai tietomallista tulevan datan esittäminen kartalla
 • Esityksen koostaminen ja esittäminen

Lyhyt katsaus: PowerPivot ja Power View SharePointissa

 • PowerPivot-raporttien julkaiseminen SharePointin PowerPivot Gallery -kirjastoon
 • Raportin esittäminen osana SharePoint-sivun sisältöä
 • Power View -raporttien tuottaminen SharePointissa

Vastuuhenkilö


Petteri Sjöholm

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: