Excel Pro

Sinustako teidän firman Excel Pro?

Hyöty

Tämän kurssin avulla:
 
1. Osaat hyödyntää Excelin työvälineitä ja menetelmiä täyspainoisesti.
2. Työskentelystä tulee poikkeuksellisen sujuvaa.
3. Pystyt opastamaan ja suunnittelemaan ratkaisuita myös muille käyttäjille.
4. Osaat paremmin selvitellä ongelmatilanteita.
5. Kykenet toteuttamaan mahdollisimman pitkälle automatisoituja raportointikokonaisuuksia.

Kenelle?

Kurssi soveltuu esimerkiksi talous- ja rahoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat treenata Excel-taitonsa huippukuntoon ja jotka tarvitsevat hyvin aktiivisesti Exceliä. Kurssi sopii erinomaisesti myös sovellustukihenkilöille, kouluttajille tai kenelle tahansa, jotka avustavat muita ohjelman käytössä tai suunnittelevat muille ratkaisuita. Pääosin kurssi sopii myös vanhempien Excel-vesioiden käyttäjille.

Esitiedot: Esitietoina tarvitaan erinomaiset Excel-perustaidot sekä runsaasti soveltavaa ja monipuolista laskennallista käyttökokemusta.

Miksi?

Osaatko tehdä dynaamisia taulukoita ilman makroja esimerkiksi dynaamisten aluenimien ja offset-funktion avulla? Mitä etua on aineiston muuntamisesta ns. table-objektiksi, osaatko tuoda dataa web-kyselyiden avulla tai tarvitsetko lomakeobjekteja? Onko uusimmissa Excel-versiossa toimintoja, joihin et ole ehtinyt tutustua? Sinun ei tarvitse olla Excel-guru osallistuaksesi kurssille, mutta sellaiseksi voit tulla. Lisäksi kurssi valmentaa vaativaan sekä kansainvälisesti tunnettuun Microsoft Office Specialist Excel Expert -testiin.

 

Miten?

Excel Pro 2013 -valmennus muodostuu lähijaksoista (2 pv + 2 pv + 1 pv) ja lähijaksojen välissä suoritettavista tehtävistä.
 
Varaa paikkasi seuraavaan toteutukseen!
 
Syksyn 2017 toteutuksen lähipäivät: 21.-22.9.+ 28.-29.9.+ 5.10.2017
Talven 2017-2018 toteutuksen lähipäivät: 11.-12.12.17 + 18.-19.12.17 + 8.1.18

Materiaali:

Saat kurssilta laadukkaan materiaali-, esimerkkitiedosto- ja harjoituskokonaisuuden ratkaisuineen, joten aineistosta on runsaasti hyötyä vielä valmennuksen jälkeenkin. Lisäksi kurssilla jaetaan englanninkielinen Microsoft Excel Inside Out -kirja englanninkieliseen Expert-testiin valmentautumista varten.

Testi:

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet suorittaa Microsoft Office Specialist (MOS) -tutkinto Excelistä (sekä perustesti että Expert-testi). Tutkintoon liittyvät testit suoritetaan englanninkielisellä Excel-versiolla.

1. päivä

Solujen sisältö

 • sarjat (Series)
 • Pikatäydennys (Flash Fill)
 • tiedon kelpoisuuden tarkistaminen (Data Validation)
 • kommentit (Comments)
 • hyperlinkit
 • solujen valinta sisällön perusteella (esim. kaavat, vakioarvot, tyhjät solut)

Kaavat sekä soluviittaukset

 • nopea kertaus: kaavojen luonti ja funktioiden käyttäminen, muokkaus ja kopiointi, operaattorit, soluviittaukset
 • manuaalinen ja automaattinen laskentatila

Kaavojen tarkistaminen ja analysointi

 • kaavojen esiin tuonti ja tulostaminen (Show Formulas)
 • solujen välisten suhteiden tutkiminen kaavojen jäljitystyökaluilla (Formula Auditing)
 • laskentajärjestyksen tarkastelu (Evaluate Formula)

Aluenimet

 • nimien käytön edut
 • nimien hallinta (Name Manager)
 • näkyvyys
 • nimien käyttäminen kaavoissa sekä siirtymisessä
 • katsaus: dynaamiset aluenimet

Taulukoiden, rivien ja sarakkeiden ryhmittely

 • mm. useiden taulukoiden käsittely samanaikaisesti ryhmätilassa
 • rivien ja sarakkeiden ryhmittäminen

Taulukon tarkastelu jäsennyksen ja näkymien avulla

 • automaattinen jäsennys (Outline)
 • näkymien luonti ja hyödyntäminen (Views)

2. päivä

Erilaiset yhteenvetotekniikat

 • linkitykset
 • kolmiulotteiset viittaukset
 • koonti eli konsolidointi
 • välisummat (Subtotal)

Luetteloaineiston peruskäsittely

 • mm. tehokkaat siirtymis- ja valintatekniikat

Sarakkeiden yhdistäminen sekä tiedon jakaminen sarakkeisiin

Luetteloaineiston muuntaminen taulukoksi (table)

 • taulukkotyylit ja perusasetukset
 • taulukon käsittely (mm. summarivi)
 • jäsennetyt viittaukset
 • duplikaattien käsittely
 • suodattaminen osittajilla (Slicers)

Tiedon suodattaminen ja lajittelu

 • suodatusmahdollisuudet (Filter)
 • erilaiset lajittelutekniikat (mm. omien lajittelujärjestysten laatiminen)

Pivot-taulukot ja kaaviot

 • käsitteet
 • luonti, muokkaus ja päivitys
 • laskentamahdollisuudet
 • lajittelu
 • ryhmitykset
 • pivot-kaaviot

3. päivä

Loogiset funktiot

 • JOS ja JOSVIRHE (IF, IFERROR)
 • JA ja TAI -funktiot totuustestilausekkeissa (AND, OR)
 • ehdolliset yhteenvetofunktiot

Haku- ja viittausfunktiot

 • mm. PHAKU, VHAKU, HAKU, VASTINE, INDEKSI, SIIRTYMÄ ja EPÄSUORA (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX, OFFSET, INDIRECT)

Tiedon muokkaaminen ja muuntaminen tekstifunktioiden avulla

 • mm. välilyöntien poistaminen, tiedon pilkkominen, merkkien korvaaminen, erilaiset konversiot

Katsaus muutamiin muihin funktioluokkiin

 • päiväys- ja kellonaikafunktiot
 • rahoitusfunktiot

Matriisikaavat ja funktiot

 • matriisikaavojen luonti sekä muokkaaminen
 • yleisimpiä matriisifunktioita

4. päivä

Työkirjan suojaus ja jakaminen

 • muutosten seuranta (Track Changes)

Lomakekontrollien käyttäminen

 • valintanapit ja ruudut
 • avautuvat luetteloruudut
 • kontrollien kytkeminen soluihin

Tiedon tuonti Exceliin

 • tekstitiedostot
 • web-kyselyt
 • tietokantakyselyt
 • XML-data
 • ulkoisen tietoalueen ominaisuudet ja käsittely

Business Intelligence -työkalut

 • Power Pivot
 • Power View
 • Hae ja muunna (Get & transform) eli entinen Power Query
 • 3D Map (entinen Power Map)

Makrojen nauhoittaminen ja muokkaus

 • makrojen nauhoittaminen
 • nauhoituksessa huomioitavat tekniikat
 • makrojen tallennuspaikat
 • suojausasetukset ja luotettavien sijaintien määrittäminen
 • Visual Basic Editorin työskentely-ympäristö

5. päivä

Entä-jos -tekniikat

 • tavoitteen haku (Goal Seek)
 • Ratkaisin (Solver)
 • arvotaulukot
 • skenaariot

Katsaus analyysityökaluihin (Analysis toolpak)

Muotoilumahdollisuudet

 • ehdolliset muotoilut (Conditional Formatting)
 • tyylit (Styles)
 • teemat (Themes)
 • katsaus muotoilukoodeihin

Erilaisten objektien käsittely Excelissä

 • mm. piirto-objektit, kuvat, ClipArt, SmartArt
 • piirtotekniikat
 • objektien ominaisuudet ja muokkausmahdollisuudet
 • solun sisällön linkittäminen tekstikenttään

Kaavioiden luonti ja muokkaus

 • kaaviolajit
 • kaavioiden luonti, muokkaus ja muotoilu
 • pylväs-viiva -kaavion muodostaminen
 • virhepalkit
 • trendiviivat
 • kaaviomallien tallentaminen ja käyttäminen

Sparklines-kaaviot

 • kaaviot ja kaavioryhmät
 • muokkaus ja käsittely

Vastuuhenkilö


Antti Kivivalli

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: