IPMA C sertifiointivalmennus

Mistä johtuu, että toiset projektipäälliköt onnistuvat ja toiset eivät. Ja miksi projektin hallintani sirpaloituu hallitsemattomaksi kasaksi erinäisiä asioita, joille ei tunnu olevan alkua eikä loppua. Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus ymmärtää, kuinka projekteja hallitaan tehokkaasti ja onnistuneesti. Pääset eroon sirpaleista ja näet kokonaisuuden kirkkaana edessäsi.

Hyöty

Tule mukaan oppimaan tehokkaita projektipäällikön osaamisalueita ja yllätä tämän jälkeen onnistumisilla asiakkaasi ja yrityksesi. Kurssin jälkeen toimit ammattimaisen projektipäällikön tavoin. Samalla kurssi mahdollistaa valmiudet IPMA C-tason sertifioinnin saavuttamiseksi (IPMA = International Project Management Association). Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

Kenelle?

Henkilöt, joilla on kokemusta projektin hallinnasta, suunnittelusta tai projektityöstä.

Esitiedot: Valmennus ei välttämättä edellytä projektihallinnan perusteiden osaamista. Suositeltavaa on, että osallistujat tutustuvat IPMA C-tason sertifiointivaatimuksiin ja –hakemukseen.

Sertifioitu projektipäällikkö luo arvostusta ja luottamusta

Miksi?

Projektin onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa projektinhallinnan osaamista. Siinä yhdistyvät teoria, käytännön osaaminen ja omat henkilökohtaiset ominaisuudet. Kuten projektillakin on mitattavia tavoitteita, niin myös sinullakin.

Haluat kuulua arvostettuihin ja haluttuihin projektipäällikköihin, jotka onnistuvat projekteissaan ja luovat uraa projektinhallinnan vaativissa rooleissa. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaasti itseluottamusta projektipäällikön haastavassa maailmassa.

Miten?

Varmista kehityksesi ilmoittautumalla seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.
 
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd.
 
 

1. päivä

Johdanto projektijohtamiseen

 • Projektin käsitteet ja termit
 • Projektin määritelmä
 • Projektin piirteitä
 • Projektin tuloskolmio
 • Projektityypit
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Eri tarkastelukohteet

 • Projektisalkun määritelmä
 • Hankkeen ja ohjelman määritelmä
 • Aliprojektit
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Projektit palvelun elinkaaressa
 • Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
 • Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen
 • Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Tyypilliset roolit projektissa

 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Roolit palvelussa
 • Hyvän projektipäällikön ominaisuudet
 • Käytöspätevyydet
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Erilaiset vaihejakomallit

 • Vesiputousmalli
 • Ketterät menetelmät
 • Prototyyppimenetelmä
 • Prosessipohjaiset
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Vaatimusmäärittelyn ja hyväksymistestauksen merkitys

 • Vaatimusmäärittelyn haasteet
 • Mistä vaatimuksia tulee?
 • Erilaiset sidosryhmät vaatimusten asettajina
 • Kuinka onnistut vaatimusmäärittelyssä
 • Vaatimusmäärittelyn merkitys projektin onnistumisessa
 • Hyväksymistestaus ja sen kytkentä vaatimusmäärittelyyn
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin käynnistäminen ja organisointi

 • Projektin asettaminen
 • Projektin organisointi
 • Projektin sidosryhmät
 • Projektin käynnistyskokous
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin suunnittelu ja osittaminen

 • Projektisuunnitelman merkitys ja tyypillinen rakenne
 • Projektin osittaminen
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

2. päivä

Projektin aikatauluttaminen ja resursointi

 • Projektin aikatauluttaminen ja työmäärien arviointi
 • Projektin resursointi
 • Resurssilaskenta
 • Resurssitasaus
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin kustannushallinta

 • Projektibudjetti ja projektin kustannusten arviointi
 • Tuloksen arvo – menetelmä
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin riskinhallinta

 • Päätöksenteon laajuus näkökulmana
 • Riskinhallinnan hyödyt
 • Tehokkaan riskinhallinta piirteitä
 • Riskien tehokas valvonta
 • Yksittäisen riskin hallitseminen
 • Riskien kustannuslaskentaa
 • Erilaisia riskinhallintatekniikoita ja menetelmiä
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin seuranta ja muutoshallinta

 • Projektin edistymisen ja tilan seuranta
 • Projektin muutosten vaikutukset
 • Muutosvastarinta
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Laadunvarmistus ja sen vaikutus projektin onnistumiseen

 • Termistöä
 • Laadunvarmistuksen tavoitteet
 • Katselmointikäytäntö
 • Laatujärjestelmä
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

3. päivä

Projektin viestintä ja kokouskäytännöt

 • Viestinnän merkitys projektiorganisaation ryhmille
 • Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen viestinnässä
 • Erilaiset projektikokoukset ja tyypillisimmät kokousasiakirjat
 • Tehokas kokouskäytäntö
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin päättäminen

 • Hallittu projektin päättäminen ja siihen liittyvät dokumentit
 • Projektin takuuaika ja siihen liittyvät toimenpiteet
 • Projektiresurssien hyödyntäminen jatkuvissa palveluissa

Yleisimmät projektin hallinnan viitekehykset

 • PRINCE2®
 • MSP
 • PMBOK ja PMI
 • IPMA
 • PMP

Kevyt projektisuunnitelma-harjoitus

 • Harjoituksen aikana tehdään ryhmätyönä esimerkkiprojektin projektisuunnitelma hyödyntäen opittuja asioita
 • Ryhmät saavat käyttöönsä projektisuunnitelman ja tarvittavien liitteiden esimerkkipohjat
 • Projektisuunnitelmaharjoituksessa huomioidaan nykypäivän projektinhallinnan vaatimukset kansainvälisessä toimintaympäristössä

Esimerkkiprojektin muutosharjoituksia

 • Projektin muutostilanne aikaansaa projektisuunnitelman päivittämisen muuttunutta tilannetta vastaavaksi

Esimerkkiprojektin lisäharjoituksia

 • Haasteellisia lisäkysymyksiä ja –tehtäviä esimerkkiprojektiin liittyen

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: