ASP.NET MVC

ASP.NET MVC on tehokkain tapa tehdä web-sovelluksia ja REST API-rajapintoja.

Hyöty

Haluatko tehdä WEB-sovelluksen jota voi ajaa Windowsissa, Linuxissa ja iOS:ssä? ASP.NET MVC Core mahdollistaa tämän.

Kenelle?

.NET välineitä käyttävät web-ohjelmoijat.

Esitiedot: Esitietoina tarvitaan tälle kurssille C#-kieli, Visual Studion peruskäyttö ja kokemusta jostain Web-sovellyskehitysympäristöstä. 

ASP.NET MVC on Model-View-Controller -arkkitehtuuri, joka on nykyinen tapa toteuttaa Web-sovelluksia Microsoft-tekniikoilla. Sovellus rakentuu kolmesta loogisesta osasta: Model, View ja Controller. Arkkitehtuuri mahdollistaa hallitumman tavan ylläpitää käyttöliittymää, business logiikkaa ja Data Access-kerrosta erillään toisistaan verrattuna aikaisempaan Web Forms-ohjelmointiin. Muita etuja ovat mm. tiukemmin kontrolloitavissa olevat selaimelle lähetettävä html ja esimerkiksi hakukone- ja käyttäjäystävälliset URL-osoitteet.
ASP.NET MVC-sovelluksen suurena etuna on myös testattavuus. Unit-testaus mahdollistaa Test Driven Development -menetelmän käyttämisen kehityksessä.
Kurssi pidetään ASP.NET MVC  Core -versiolla ja välineenä on Visual Studio 2017. Kurssi soveltuu myös .NET 4.6 -ohjelmoijille.

Miksi?

ASP.NET MVC ohjaa selkeään projektirakenteeseen, se helpottaa niin isojen kuin pientenkin projektien kehitystä ja ylläpitoa. Eikä se liity vain projektin hallintaan vaan myös ohjelmoijien kannalta MVC helpottaa monia asioita.

Tämä kurssi antaa hyvät valmiudet lähteä tekemään MVC-tekniikalla web-sovelluksia ja REST-rajapintapalveluita. Varsinkin RESTin merkitys on kasvanut viime vuosina ja sen osaaminen kuuluukin nykyään jokaisen web-ohjelmoijan perustaitoihin. 

Miten?

Tule opettelemaan web-sovelluksien tehokkain tekniikka.

Materiaali:

Sovelton oma suomenkielinen materiaali.

1. päivä

ASP.NET MVC

 • Arkkitehtuuri
 • ASP.NET MVC Core ja .NET

Controller

 • Controller-luokan tehtävä
 • Controllerin tekeminen
 • Action-metodit
 • nimeöintikäytännöt

View

 • View:n toteutus
 • Tyypitetyt View-luokat
 • View-luokan suhde Model:iin ja Controller:iin
 • ViewBag ja Model

2. päivä

Routing

 • Routing-käsite
 • URL-osoitteen tulkinta
 • parametrit URL:sta tai QueryString:istä

C# 4 ja .NET 4 piirteitä

 • Lambda-lausekkeet
 • extension methods
 • LINQ
 • Entity Framework

Model ja datan käsittely

 • EF:n käyttö modelina
 • Html.Helper-metodit
 • Visual Studion tuki
 • datan validointi ja virheilmoitukset

3. päivä

Razor

 • Razor-templaten toimintomalli
 • koodin kirjoittaminen
 • koodilohkot
 • muuttujien määrittely ja käyttö
 • omien helper-funktioiden tekeminen ja käyttö

Yksikkötestaus

 • yksikkötestauksen periaatteet
 • Mock-luokat ja IoC
 • kontrollerin testaaminen

WEB API

 • REST-rajapinta
 • WEB API-kontrollerin tekeminen
 • huomioitavia asioita

Filtterit

 • Mikä on Filter
 • Action filterin tekeminen ja käyttömahdollisuuksia

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: