Testaaminen Java EE -kehityksessä

Pitäisi tehdä pieni muutos sovellukseen - kylmä rinki takaosassa, kun ei tiedä, mitä kaikkea muutos rikkoo. Kuulostaako tutulta?

Hyöty

Vain kattavat testit tekevät sovelluksesta ylläpidettävän. Java EE:ssä eri tasoja testataan eri tavoin ja testaustekniikoiden kirjo on hengästyttävä.

Kenelle?

Kaikki Java EE -sovelluskehitykseen osallistuvat ohjelmoijat.

Esitiedot: Koulutukseen osallistuvilta edellytetään Javan perusosaamista sekä kokemusta ainakin osasta Java EE -tekniikoita (EJB, JPA ja web-ohjelmointi). Aiempi testausosaaminen ei ole välttämätöntä.

 

Miksi?

Ylläpitovaiheessa olevien Java-järjestelmien määrän jatkuvasti lisääntyessä on testaamisen merkitys osana Java EE -sovellusten kehitysprosessia kasvanut. Ylläpidettävyyden parantamisen lisäksi testaaminen tehostaa ketteriä prosesseja ja on käytännössä jopa vaatimus niiden toiminnalle.

Kurssilla käsitellään kattavasti modernit Java EE -sovellusten testaamisen käytetyimmät tekniikat. Oppiminen varmistetaan lukuisin käytännön harjoituksin. Harjoitusten runkona on uusimpia Java EE -tekniikoita hyödyntävä tietokantasisällön muokkaussovellus web-käyttöliittymällä.

Miten?

Monen suhtautuminen testaukseen on perinteisesti ollut: "Äärimmäisen tärkeää, mutta opettelen tekniikoita ja alan kirjoittamaan testejä vähän myöhemmin paremmalla ajalla." Lause on kulunut käytössä pahimmillaan vuositolkulla. Hylkää nyt henkinen laiskuus, opettele tekniikat ja nuku yösi paremmin päivitysten jälkeen!

1. päivä

JUnit

 • peruskäyttö ja testien elinkaari
 • testien suorittaminen: IDE ja Maven
 • fixture ja suite
 • parametrisoidut testit
 • assume-metodit
 • teoriat
 • säännöt (@Rule)
 • luokkasäännöt (@ClassRule)
 • kategoriat

Hamcrest

 • Hamcrest-matchereiden käyttö assertioiden luettavuuden parantamiseksi

Code coverage

 • code coverage -analysointi
 • työkaluesimerkki: Cobertura
 • POJO-testauksen helpottaminen: OpenPojo
 • analysointidata SonarQube-työkalussa

2. päivä

Mock-kirjastojen käyttö: Mockito

 • valeolioiden käyttö yksikkötestauksessa; stub ja mock
 • Mockito-kirjaston käyttö
 • PowerMock-laajennukset

Tietokantadata testeissä

 • tietokantasisällön hallinnan vaihtoehdot
 • DBUnit ja Unitils
 • JPA-testaus

Integraatiotestaus: Arquillian

 • Arquillianin toimintamalli ja ShrinkWrap
 • EJB-testaus
 • JPA-testaus

Maven-integraatio

 • käytettyjen tekniikoiden integraatio Maveniin

Liite: Käyttöliittymätestaus: Selenium

 • Seleniumin osat
 • locator-tyypit
 • Selenium-rajapinnan metodit
 • SeleneseTestCase-luokka

Liite: Kuormitustestaus: JMeter

 • käsitteistö
 • web-testaus
 • Java-koodin kutsuminen

Liite: WS-palveluiden testaaminen: soapUI

 • käsitteet ja toimintamalli
 • WS-liikenteen testaus
 • WS-tehokkuustestaus

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: