SQL-kielen jatkokurssi

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu sovelluskehittäjille, ylläpitäjille ja tehokäyttäjille, jotka tarvitsevat syvällistä tietoa SQL-kielen käytöstä.

Esitiedot: Kurssi "SQL-kieli I" tai vastaavat tiedot.

SQL-kieli on standardoitu komentokieli, jonka avulla ohjataan yrityksissä laajalti käytettyjen relaatiotietokantojen toimintoja. Tämä kurssi on tarkoitettu käyttäjille, jotka tuntevat SQL-kielen perusteet ja haluavat perehtyä tarkemmin kielen rakenteeseen ja tehokkaaseen käyttöön. Kurssilla tutustutaan SQL-kielen yksityiskohtiin tietokannan rakenteen ylläpidossa, käyttöoikeuksien hallinnassa ja suorituskyvyn optimoinnissa. Kurssiin sisältyy runsaasti SQL-kielen harjoituksia, joissa voi käyttää Microsoft SQL Server tai Oracle-ympäristöä. Tämä kurssi on jatkoa kurssille SQL-kieli I.

1. päivä

SQL-kielen tehokäyttö

 • supersummaukset
 • erikoisfunktiot
 • työtaulut
 • näkymien käyttö komentojen jäsennyksessä
 • materialisoidut näkymät
 • duplikaattirivien hallinta

Tietokantojen rinnakkaiskäyttö

 • tapahtumien hallinta
 • tapahtumien eristystasot
 • lukitukset

Tietokannan rakenteen luonti ja ylläpito

 • loogiset ja fyysiset tallennusrakenteet
 • tietokanta ja schema
 • tietokantaobjektit
 • CREATE-, ALTER- ja DROP-komennot
 • tuotekohtaiset erot
 • systeemitaulut ja -näkymät

Taulut ja näkymät

 • taulujen ja sarakkeiden määrittely
 • tärkeimmät datatyypit
 • perus- ja viiteavaimet
 • puuttuva tieto ja oletusarvot
 • muut eheyspiirteet
 • sekvenssigeneraattorit
 • näkymien käyttö rajapinnan määrittelyssä

2. päivä

Komentojen suorituskyvyn optimointi

 • saantipolut
 • optimoijan toiminta ja ohjaaminen
 • indeksityypit
 • indeksien suunnittelu ja määrittely

Ohjelmallisten rakenteiden käyttö

 • tietokantojen ohjelmointilaajennukset
 • ohjelmointikielet ja rajapinnat
 • edut ja haitat

Proseduurit ja funktiot

 • SQL-kielen ja ohjelmallisten rakenteiden yhdistäminen
 • käyttötavat

Triggerit

 • triggerien käyttötilanteet
 • triggerien määrittely ja aktivointi
 • triggerien aputaulut

Käyttöoikeusmäärittelyt

 • käyttäjät, roolit ja oikeudet
 • komento- ja objektioikeudet

SQL-arkkitehtuurit

 • SQL-komentojen sijainti sovelluksessa
 • SQL-rajapinnat
 • SQL-komentojen tietoturva
 • SQL-hyökkäykset

Vastuuhenkilö


Pekka Korhonen

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: