Suomalaiselle
kaikki on
mahdollista!

JAOIMME 100 koulutusstipendiä

Miten Suomea viedään eteenpäin?

Kysyimme huhti-elokuussa suomalaisilta, miten he vievät Suomea eteenpäin. Kampanjan suosio yllätti meidät täysin! Saimme kaikkiaan 165 vastausta, joista kymmenissä oli pitkiä ja koskettavia kertomuksia siitä, miten ihmiset haluavat kehittää ja jakaa omaa osaamistaan. Erityisen liikuttavia olivat lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tarinat. Tulevaisuuden Suomi kuulostaa upealta paikalta, jos vain opettelemme uusia asioita, teemme yhteistyötä ja olemme liikkeellä positiivisella asenteella.

Palkitsimme parhaat tarinankertojat sadalla koulutuslahjakortilla ja jokaisen kuukauden päävoittajan haastattelun voit lukea ohesta. Haluamme vielä kiittää kaikkia osallistujia, tykkääjiä ja kommentoijia. Tämä kampanja on tuonut myös meille paljon hyvää mieltä!

Kokosimme aineistosta pienen yhteenvedon sen perusteella, mitä kussakin vastauksessa oli mainittu. Tässä teemoja Suomen menestystekijöille:

Osaaminen ja kehittyminen

Ihmisten oma osaaminen ja sen kehittäminen oli mainittu lähes joka toisessa vastauksessa. Jatkuva uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen pitävät ihmiset ammattitaitoisina moniosaajina vuodesta toiseen. Eräs vastaaja tiivisti hyvin: ”Suomea viedään eteenpäin nimenomaan koulutuksella. Jokainen on vastuussa omasta oppimisestaan.”

Teknologia ja digitalisaatio

Myös teknologinen kehitys ja digitalisaatio olivat myös vahvasti ihmisten mielissä. Töiden automatisoiminen nähdään myös mahdollisuutena: ”Vapautetaan resurssit sellaiseen työhön mihin tarvitaan ihmismieltä ja tunteita.”

Yhteistyö ja jakaminen

Meitä ilahdutti erityisesti suomalaisten halu jakaa osaamistaan muille, koska jakamalla omaa kokemusta muille, oppii itsekin koko ajan lisää: ”Jos muut menestyvät, minä menestyn myös.” Tulevaisuuden menestys rakennetaankin tiiviin yhteistyön varaan: ”Suomesta löytyvät osaavimmat tiimit, eikä pienten säästöjen takia kannata palveluita siirtää pois kotimaasta.”

Lapset ja nuoret

Moni vastaaja työskenteli opetustehtävissä tai teki kaikkensa oman jälkikasvunsa menestyksen eteen. Turvallinen suomalainen lapsuus on menestyksen siemen, joka rakentuu läsnäolosta, oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja rakkaudesta. Kun nuoret saadaan miettimään koulutus- ja urasuunnitelmiaan omien vahvuuksiensa kautta, on tulevaisuus turvatumpi, vaikka maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti.

Asenne

Menestystä rakennetaan luottamalla ihmisiin ja heidän kykyihinsä. ”Vaikka läpi harmaan kiven” -asenne ja kiinnostus töiden tekemiseen tuli ilmi monesta vastauksesta, mutta kehittämistäkin tarvitaan: ”Suomeen pitäisi saada kehumisen kulttuuri, jolloin jokainen meistä olisi itsevarmempi taidoistaan.” Sisäinen innostus on hyvä saada tarttumaan myös työkavereihin, jotta heistä tulee kokeilunhaluisia ja rohkeita.

Asiakaskokemus

Jäyhät suomalaiset ovat muuttuneet muutamassa vuosikymmenessä hyviksi asiakaspalvelijoiksi. Enää ei riitä, että perusasiat ovat kunnossa – asiakkaan pitää ilahtua ja yllättyä positiivisesti. Sanonta "asiakas on aina oikeassa" voisi tänä päivänä olla "asiakkaan kokemus on aina oikea". Erinomaisen palvelun tarjoaminen digitaalisesti on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä menestystekijöistä.

suomen_kilpailutekijat_tulevaisuudessa02.png

Työ ja vapaa-aika

Yksi suuri syy sairauspoissaoloihin on liikkumattomuus työpaikalla. Onneksi suomalaiset ovat innokkaita ulkoilemaan luonnossa ja harrastamaan monia urheilulajeja. Myös kulttuuri on monelle tärkeää ja sen onkin todettu vähentävän stressiä ja auttavan jaksamaan. Useat vastaajat tekivät vapaa-ajallaan vapaaehtoistöitä ja saivat siitä voimavaroja arkeensa.

Muutos

Globaalit ja nopeat muutokset ovat myllertäneet meidän jokaisen arkea viime vuosikymmenien aikana. Muutos on nykyään pysyvä tila, ja ainoa keino pysyä mukana, on hyväksyä se ja hypätä junaan mukaan. Sen jälkeen uudet asiat eivät olekaan niin pelottavia, vaan koko elämä voi olla ihanaa oppimista.

Suomalaiselle kaikki on mahdollista!

Työntekijän osaaminen on entistä tärkeämpi kilpailutekijä globaalissa taloudessa. Oppimisen tulee olla jatkuvaa ja yhteisöllistä. Ammattitaidon avulla me suomalaiset pärjäämme seuraavatkin sata vuotta!


Aiheeseen liittyvää

Elokuun voittaja kehittää Suomen pelastustoimen tietoteknisiä ratkaisuja
14.9.2017

Sovelton 100 stipendiä -kampanja kiinnitti kokkolalaisen Jukka Kangasvieren huomion sosiaalisessa mediassa ja osallistuminen poiki elokuun päästipendin voiton.

Lue koko artikkeli »

Heinäkuun voittaja: ”Kiitos, Sovelto! Koko lastenkulttuurin kenttä kiittää”
8.8.2017

Sovelton 100 koulutusstipendiä -kampanjan heinäkuun voittaja Maarit Ruotsalainen kehittää lastenkulttuurialaa elinvoimaisemmaksi taatakseen jokaiselle lapselle yhtäläisen oikeuden taiteeseen.

Lue koko artikkeli »

Kesäkuun voittaja laittaa hyvän kiertämään vapaaehtoistyössä
8.8.2017

Sovelton 100 koulutusstipendiä -kampanjan kesäkuun voittaja Satu Partasen sydäntä lähellä ovat lapset ja nuoret, varsinkin sellaiset, jotka ovat yhteiskunnassamme syrjäytymisvaarassa.

Lue koko artikkeli »

Toukokuun voittaja: ”Opentunti.fi tuo digitalisaation hyödyn opettajan työhön”
13.6.2017

Sovelton 100 koulutusstipendiä -kampanjan toukokuun voittaja Marko Mäenpää kehittelee palvelua, jolla opettaja voi jakaa omia oppituntejaan, hyötyä muiden ideoista ja muokata niitä edelleen.

Lue koko artikkeli »

Huhtikuun voittaja kouluttaa koodareita
11.5.2017

Sovelton 100 koulutusstipendiä -kampanja on saanut suomalaiset liikkeelle. Huhtikuun päästipendin voittajaksi valittiin Raija Tuomaala. Voittaja saa lahjakortin Sovelton avoimen tarjonnan kurssille.

Lue koko artikkeli »

Suomalaisen osaamisen puolesta
11.4.2017

Työelämän muutos on ennennäkemätön. Niin muutoksen mittaluokka kuin vauhtikin laittavat meidät aivan uudenlaisten paineiden eteen. Jokainen meistä joutuu opettelemaan valtavasti uusia taitoja uransa aikana.

Lue koko artikkeli »

Työ ei ole entisensä

Digitalisaatio on mullistanut työelämän.
Uusien työkalujen lisäksi tarvitset uusia viestinnän,
työnteon ja verkostoitumisen taitoja.

Opi niistä osoitteessa:

digitaidot-btn.png

Sovelto Channel - uuden oppiminen on helppoa!

Yli 2500 video-nanopalaa! Ohjelmistot, johtaminen, ajanhallinta...
Kymmenet alan asiantuntijat jakavat osaamistaan.
Keskustele ja hae ratkaisuja samojen haasteiden parissa painivien kanssa.

Sovelto-channel-logo-blk.png